Közösségi életünk -Liget /lundi lap /  
  Interjú Lakatos Juliával, a malmői Hungaroclub titkárával.  
  A klub 2005-ben kezdte működését, titkára 2008-tól tevékenykedik. Ma már 125 fizető tagja van klubnak.
- Megvalósításaik, céljaik?
- Célunk először is a magyarságtudat ápolása, anyanyelvünk és nemzeti-népi hagyományaink éltetése. Nem utolsó sorban az is, hogy lehetőséget teremtsünk a közösségre vágyó embereknek az időnkénti találkozásra. Évente öt alkalommal szervezünk táncos mulatságokat (bálokat): farsangit, húsvétit,szüretit, Katalin-Erzsebet bált és szilveszterit. Ezeket többnyire a Fosie-Motetten helyiségben tartjuk, mivel a tagok többsége ebben a városrészben lakik.
- Minek alapján választják meg műsorukat?
- Eleinte többnyire az idősebb korosztály képviseltette magát. Klubunk „senior” klubnak számított, ennél fogva e korosztálynak megfelelő programot állítottunk össze.Nosztalgia - esteket, kabarés-operettes, magyar nótás műsorokat, előadásokat szerveztünk. A fiataloknak fiatalos műsort szervezünk, ilyen volt pl. a tapolcai Musicall Színpad műsora.
Örömmel mondhatom, hogy fiataljaink is kezdenek felsorakozni.
A múlt évben szerveztünk először Nőnapi ünnepséget, amely nagyszerűen sikerült, ezért úgy terveztük,hogy jövőre is megszervezzük. Ismeretterjesztő programnak szántuk a májusban meghívott Okos Márton és Bagosi Hajnal előadását, előző gyalog tette meg az utat Erdélytől-Párizsig, így tüntetve Ceausescu falurombolása ellen. Bagosi Hajnal meg Indiában járt, követte Körösi Csoma Sándor útját. Mindket elöadás nagyon izgalmas volt.
Nem régen szerveztük Őszi hangulatok című esténket, főleg idősebb tagjaink kedvéért,ahol szép őszi verseket adtunk elő, vidám dalokkal megtűzdelve. Az est tánccal fejeződött be.
Az idén próbálkozunk először Adventi műsorral, a Stadion templomban, szavalatok és
Adventi dalokból áll a műsor.
Nemzeti ünnepeinkről sem feledkezünk meg. Októberben, Meister Éva szolnoki színművésznő tartott előadást Psalmus Hungaricus címmel. Már kész a márciusi műsorunk, Zúg Marcius címmel, budapesti művészek vendégszerepelnek.
Ugyancsak nagy sikernek örvend a minden év novemberében szervezett németországi buszkirándulásunk. Ilyenkor a karácsonyi ajándékok egy részét meg vásárolhatják a jelentkezők.
- Miből rendezik mindezeket?
A Hungaroclub nem kért, nem is kapott anyagi támogatást, sem Malmö város tanácsától, sem más hivatalos szervtől. Minden munkát a magyarság iránti eszmei elkötelezettségből, ellenszolgáltatás nélkül végeztünk és végezünk. Bevételeink a tagsági díjakból, rendezvényeinkből és tombolákból adódnak. Klubunk tevékenysége nyílt, jogszerű, s demokratikus alapon működik. Határozathozó szerve a taggyűlés, amely minden év tavaszán összeül, és meghatározza az évi tagdíjat, új vezetőségi tagokat, póttagokat választ, összegezi a tagság javaslatait, bírálatait.
- Milyen a kapcsolatuk a Svédországi magyarok Országos Szövetségével?
- Klubunk tagja a SMOSZ-nak, amely 35 magyar egyesületet foglal magában, és fontos szerepe van a magyarok és magyar klubok közötti kapcsolat fenntartásában. Az általuk megjelentetett Híradó című, háromhavonta megjelenő lap mindig megörvendezteti a tagokat, olvasva, tudomást szerzünk a testvér klubok tevékenységéről is.
Mi is igyekszünk támogatni a SMOSZ által szervezett, különféle adakozási felkéréseket. Így például a magyarországi májusi árvíz, majd nemrég a vörös veszedelemnek nevezett iszapömlés károsultjainak megsegítését.
Jó kapcsolatot ápolunk a Pannonia testvér klubbal, a Lund - i Kultúrfórummal és a helsinborgi Hungaria Klubbal. Ezután, Pannonia Klubbal közösen szervezünk emlékműsort nemzeti ünnepeinken .
Malmö, 2010.12.10
Gödri Martis Ilona