ÉVES KÖZGYÜLÉS
     
    2011 március 25.-én pénteken
    18:00 órakor
    Söderkulla-terem
     
    A napirend:
     
1.   A gyülés megnyitása.
2.   A gyülés szabályszerű összehívásának kérdése.
3.   Gyülésvezető elnök, titkár és két (2) jegyzőkönyvhitelesítő (egyben szavazatszámláló) megválasztása
4.   A jelenlevő tagok névsorba vétele.
5.   A napirendi pontok jóváhagyása.
6.   A vezetőség működési beszámolója az elmúlt esztendőről.
7.   Pénztári beszámoló.
8.   Könyvvizsgálók jelentése.
9.   A vezetőség anyagi felelősség alóli felmentésének kérdése.
10.   Javaslat a működési év munkatervére és költségvetésére.
11.   A következő évi tagdíj nagyságának a megszabása.
12.   A jelölőbizottság javaslatainak ismertetése.
13.   A Hungaroclub elnökének megválasztása.
14.   A Hungaroclub pénztárosának megválasztása.
15.   A Hungaroclub vezetőségi tagjainak megválasztása.
16.   A könyvvizsgálók megválasztása.
17.   A jelölőbizottság megválasztása.
18.   Az írásban benyújtott javaslatok, észrevételek és panaszok megtárgyalása.
19.   A gyülés berekesztése.
   
    Javaslatok, panaszok, egyéb észrevételek irásban benyújthatók legkésőbb 1 héttel a gyülés előtt.